Ortopedteknik

Ortoskliniken är en specialistverksamhet som med hjälp av skoinlägg, skoanpassningar och ortoser kan påskynda rehabilitering av skada. Vi arbetar även med behandling av överbelastningsbesvär, förslitningsskador samt förebyggande åtgärder.

Undersökning, diagnostisering, biomekanisk analys kan tillsammans med övrig kompetens på kliniken säkerställa en effektiv behandling.

Alt Text

Vår ortopedingenjör

Alt Text
Marcus Rydberg
Leg. ortopedingenjör

Leg. ortopedingenjör (-99) med inriktning på alla typer av ortopedtekniska hjälpmedel. Marcus har jobbat i både Norge och Sverige och har lång erfarenhet av biomekanisk analys med huvudinriktning på gå och löp analys.

Har egen tillverkning av, och anpassar, inlägg och ortoser för fotled, knä, rygg, hand m.m., både för rehabilitering av skada och för förebyggande bruk. Arbetar även aktivt tillsammans med företagshälsovården i länet.

marcus.r@klaralvskliniken.se